top of page

Video under vann med ROV

Undervannsinspeksjon

Verktøy/Instrument

ROV med kamera

Nøyaktighet

-

Om

Video med ROV for inspeksjonsformål. Vi bruker gjerne denne i sammenheng med andre jobber da vi skal inspisere objekter som f.eks. er målt inn ved sjøbunnkartlegging.


Maks dybde: 100 meter

Lengde kabel: 200 meter

bottom of page