top of page

Kartlegging vha. GNSS eller Totalstasjon

Tradisjonell kartlegging

Verktøy/Instrument

Totalstasjon/GNSS

Nøyaktighet

mm/cm

Om

Om noe skal enkelt kartlegges for å få inn på en tegning kan dette gjøres med både GNSS(cm) og totalstasjon(mm) avhengig av ønsket nøyaktighet. Dette kan være rør, kummer, bygninger, terreng o.l.


Om arbeidet blir mer omfattende er det ofte hensiktsmessig å se på andre løsninger som scanning og dronekartlegging.

bottom of page