top of page

Høydemåling med høy nøyaktighet

Nivellement

Verktøy/Instrument

Trimble DiNi

Nøyaktighet

mm

Om

Nivellement

Ved behov for høydemåling med høy nøyaktighet utfører vi nivellement ved bruk av digital nivellerkikkert. Detter gir oss gode målinger om man f.eks. mistenker setningsskader eller vil følge med setninger før bygging på en fylling. Vi bruker også denne metoden når det er høye toleransekrav på f.eks. skinner.

bottom of page