top of page

Masseberegning basert på egne målinger

Masseberegning

Verktøy/Instrument

Gemini Terreng

Nøyaktighet

-

Om

Masseberegning

Ved behov for masseberegninger bruker vi egne målinger til å beregne volum.

Dette kan være fyllt masse, sprengt fjell eller teoretiske volum.

bottom of page