top of page

Kartlegging fra luften vha. drone

LiDAR fra drone

Verktøy/Instrument

C3 drone

Nøyaktighet

cm

Om

LiDAR Dronekartlegging ved hjelp av LiDAR gjør at vi måler en homogen punktsky direkte fra dronen. Til sammenligning med fotogrammetri gir LiDAR punkt på alle overflater, men overflatene kan bli noe "tykkere". Vår LiDAR måler også svært godt i vegetasjon, da den klarer å måle punkt på bakken under trær.


Eksempel dronekartlegging med LiDAR hvor vi scannet under kai kan du se lengre ned på siden.


Eksempel LiDAR ved gård på Ellingsøy her.


Eksempel LiDAR under kai her ved Båtbygg her.


Spør etter nettløsning for å se/bruke punktsky i nettleser.


Generelt Data fra dronekartlegging gir et utmerket grunnlag for prosjektering, detaljprosjektering, masseberegning eller visualisering.

Utviklingen i droneteknologi de siste årene kommer oppmålingen til gode. Eksempelvis kan datamodeller av nye tiltak plasseres direkte i det samme terrenget som det skal oppføres i, noe som gir et unikt innblikk i det endelige resultatet.

 

Om ønskelig kan vi også fjerne vegetasjon eller andre uvesentlige elementer fra resultatet, og denne typen kartlegging egner seg derfor godt for masseberegninger.

Punktskyene vi produserer fra dronekartlegging åpner for mange nye og spennende muligheter.


bottom of page