top of page

Scanning vha. tradisjonell laserscanner

Laserscanning

Verktøy/Instrument

Stasjonær scanner

Nøyaktighet

mm

Om

3D Laserscanning

Ved hjelp av stasjonær bakkescanner kan vi scanne både inne og utendørs med millimeter nøyaktighet. Vi tar flere scan med scanneren og setter det sammen til en punktsky. Det er også mulig å få 360-bilder fra scan-posisjonene. Alt fra mindre objekter til større bygg kan scannes, her er det bare fantasien som setter grenser.


Ved hjelp av totalstasjon kan vi scanne i samme koordinatsystem som totalstasjon slik at scan kan brukes sømløst sammen med prosjektering.


Spør etter nettløsning for å se/bruke scan i nettleser.

bottom of page