top of page

Innmåling og utstikking av tiltak

Husutsett

Verktøy/Instrument

GNSS

Nøyaktighet

cm

Om

Innmåling og utstikking av tiltak er ansvar vi tar på oss for din byggesak.

Arbeidet gjøres med GNSS og er lite omfattende.


Vi marker hushjørner eller lignende på ønsket måte, normalt sett med merkespray.

Samtidig påviser vi en høyde i området, som skal brukes til å plassere tiltaket i høyde.


Etter at tiltaket er irreversibelt måler vi inn veggliv og sender plassering til gjeldende kommune.


Skal du sende oss data? Da ønsker vi gjerne så rene data som mulig. Tegning bør inneholde grense, veggliv og ringmur på tiltak som skal bygges.


bottom of page