top of page

Kartlegging fra luften vha. drone

Fotogrammetri fra drone

Verktøy/Instrument

C1/C2 drone

Nøyaktighet

cm

Om

Fotogrammetri

Dronekartlegging ved hjelp av fotogrammetri er en beregningsmetode som bruker et stort antall bilder over et område til å triangulere målepunkter på objekter og i terrenget. Resultatet blir en punktsky av alt som dronen ser fra luften med cm nøyaktighet.


Dronene som brukes til fotogrammetri er også små, noe som gjør at de kan brukes de fleste steder. Vi tar også bilder/video til de som ønsker det.


Eksempel av fotogrammetri ved Hyllestad Steinbrudd


Spør etter nettløsning for å se/bruke punktsky i nettleser.


Generelt Data fra dronekartlegging gir et utmerket grunnlag for prosjektering, detaljprosjektering, masseberegning eller visualisering.

Utviklingen i droneteknologi de siste årene kommer oppmålingen til gode. Eksempelvis kan datamodeller av nye tiltak plasseres direkte i det samme terrenget som det skal oppføres i, noe som gir et unikt innblikk i det endelige resultatet.

 

Om ønskelig kan vi også fjerne vegetasjon eller andre uvesentlige elementer fra resultatet, og denne typen kartlegging egner seg derfor godt for masseberegninger.

Punktskyene vi produserer fra dronekartlegging åpner for mange nye og spennende muligheter.


bottom of page