top of page

Innmåling og utsett vha. totalstasjon

Byggstikking

Verktøy/Instrument

Totalstasjon

Nøyaktighet

mm

Om

Innmåling og utstikking ved hjelp av totalstasjon brukes ved behov for millimeter nøyaktighet over større områder. Totalstasjonen måler i plan og høyde, og egner seg derfor godt til f.eks. utsetting av større bygg.


Om mulig ønskes tegninger(DWG) georefert og i meter. Om ikke det er mulig bør tegningen ha minimum to punkter som er merket med koordinater.

bottom of page