top of page

Båt med multistråle ekkolodd

Sjøbunnkartlegging

Verktøy/Instrument

WASSP Multistråle

Nøyaktighet

dm

Om

Sjøbunnkartlegging av ønsket område

Sjøbunnkartlegging der resultatet er en punktsky av bunn med desimeter nøyaktighet. Vi lager også kotekart og andre tegninger etter behov.


Litt om målebåten

Ved hjelp av WASSP multistråleekkolodd, GNSS og gyro måler vi sjøbunn når vi går over. Vi utfører også jevnlige lydfartmålinger og dybdekalibrering ved hver enkelt måling for å opprettholde høyest mulig nøyaktighet. I tillegg til generell kartlegging kan vi lete opp vannledninger eller andre objekter på bunn.


Båter er 17 fot og brukes for det meste i sjø, men er liten nok til å settes ut i ferskvann om forholdene er til rette. Ved behov for bruk i drikkevannskilder desinfiserer vi skroget.

bottom of page