Detaljrik kartlegging fra luften

Data fra dronekartlegging danner et utmerket grunnlag for prosjektering, detaljprosjektering, masseberegning eller visualisering.

Den rivende utviklingen i droneteknologi de siste årene kommer også oppmålingen til gode: På kort tid får man et detaljert tredimensjonalt bilde over terrenget, komplett med bygningsfasader. Eksempelvis kan datamodeller av nye tiltak plasseres direkte i det samme terrenget som det skal oppføres i - et unikt innblikk i det endelige resultatet. Om ønskelig kan vi også fjerne vegetasjon eller andre uvesentlige elementer fra resultatet, og denne typen kartlegging egner seg derfor svært godt for presise masseberegninger.

3D-modellene vi produserer fra dronekartlegging åpner for mange nye og spennende muligheter. Kontakt oss gjerne for å lære mer om hvordan nettopp din bedrift kan dra nytte av denne teknologien!

Fotorealistisk scanning

Scanning i 3D erstatter tradisjonell landmåling

Vil du vite hvilke muligheter 3D-scanning byr på for din bedrift? Ta kontakt!

Nyeste teknologi innen 3D-scanning produserer modeller som er så detaljrike at de lett kan forveksles med fotografier.

Scanneren samler fargeinformasjon om hvert enkelt punkt, og ved å kombinere millioner av slike punkter kan vi generere data av en detaljgrad og et omfang man ikke kan oppnå ved hjelp av tradisjonell landmåling.

Totalstasjon

Kreative løsninger fra erfarne fagfolk

Fokuser på kjernevirksomheten din, overlat oppmålingen til oss.

Siden 1989 har Longvas Oppmåling levert landmålingstjenester til kommune, stat og private aktører.

Gjennom kontinuerlig oppdatert kompetanse, utstyr og et glødende engasjement har vi etablert oss som en ledende totalleverandør av landmålingstjenester i Møre og Romsdal.

Sjøbunnkartlegging

Moderne sjøbunnkartlegging åpner for presise beregninger

Kombinert med scanning produserer vi detaljrike 3D-modeller av alle flater, både under og over vann.

Enten man er i planleggingsfasen for å plassere en kai eller har behov for masseberegning i sammenheng med utfylling, er et godt datagrunnlag for sjøbunnen nøkkelen til et godt resultat.

Vi har utstyret og kompetansen til å produsere nøyaktige datamodeller av sjøbunnen, raskt og til en konkurransedyktig pris.

Modellering

Det umiddelbare resultatet av 3D-scanning er en punktsky bestående av millioner av punkter. Fra dette kan vi bygge modeller som egner seg til bruk i DAK-programmer.

Under demonstrerer vi hvordan nøyaktige scan av virkelige bygninger kan omgjøres til interaktive og detaljerte 3D-modeller.

Kompleks geometri

Punktsky til BIM

Oversikt over tjenester

Som totalleverandør og spesialist tar vi på oss så godt som alle mulige typer oppdrag knyttet til oppmåling. Longvas Oppmåling as har kontor i Ålesund kommune, og selv om de fleste oppdragene vi påtar oss er lokalisert på Sunnmøre, har vi også utført oppdrag så langt borte som Finnmark.

Noen av de mest etterspurte tjenestene er:

 • Husplassering
 • Bygg- og anleggsstikking
 • Data til maskinstyring
 • Mengdeberegning/masseberegning
 • Setningsmåling
 • 3D laserscanning
 • Sjømåling med multistråle ekkolodd
 • Digitale terrengmodeller
 • Kartlegging fra luft vha. drone
 • Ledningskartlegging (VA)
 • Data til FKB og NVDB
 • Vegprosjektering